Tietosuojakäytäntö

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla tätä tietosuojakäytäntöä ("käytäntö"). Tämä käytäntö kuvaa, minkä tyyppisiä tietoja voimme kerätä sinulta tai joita voit antaa ("Henkilötiedot"). traveltipsparis.com verkkosivusto ("Verkkosivusto" tai "Palvelu") ja kaikki siihen liittyvät tuotteet ja palvelut (yhteisesti "Palvelut") sekä käytäntömme näiden henkilötietojen keräämiseksi, käyttämiseksi, ylläpitämiseksi, suojaamiseksi ja paljastamiseksi. Siinä kuvataan myös käytettävissäsi olevat vaihtoehdot, jotka koskevat henkilötietojesi käyttöä ja kuinka voit käyttää ja päivittää niitä.

Tämä käytäntö on laillisesti sitova sopimus sinun ("Käyttäjä", "sinä" tai "sinun") ja tämän verkkosivuston ylläpitäjän ("Operaattori", "me", "me" tai "meidän") välillä. Jos teet tämän sopimuksen yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen yhteisö tähän sopimukseen, jolloin termit "Käyttäjä", "sinä" tai "sinun" viittaavat sellaiselle taholle. Jos sinulla ei ole tällaisia valtuuksia tai jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et saa hyväksyä tätä sopimusta etkä saa käyttää ja käyttää verkkosivustoa ja palveluita. Kun käytät verkkosivustoa ja palveluita ja käytät niitä, vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käytännön ehdot ja sitoudut niihin. Tämä käytäntö ei koske sellaisten yritysten käytäntöjä, joita emme omista tai hallitse, tai henkilöitä, joita emme työllistä tai johda.

Automaattinen tiedonkeruu

Kun avaat Verkkosivuston, palvelimemme tallentavat automaattisesti selaimesi lähettämät tiedot. Nämä tiedot voivat sisältää tietoja, kuten laitteesi IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, kieliasetukset tai verkkosivu, jolla vierailit ennen kuin tulit verkkosivustolle ja palveluihin, verkkosivuston sivut ja palvelut, joilla vierailet. , näillä sivuilla käytetty aika, verkkosivustolta etsimäsi tiedot, käyttöajat ja päivämäärät sekä muut tilastot.

Automaattisesti kerättyjä tietoja käytetään vain mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseen ja tilastotietojen saamiseksi Verkkosivuston ja Palveluiden käytöstä ja liikenteestä. Näitä tilastotietoja ei muutoin koota yhteen siten, että se tunnistaisi tietyn järjestelmän käyttäjän.

Kerättyjen tietojen käyttö ja käsittely

Toimimme rekisterinpitäjänä ja tietojen käsittelijänä henkilötietoja käsiteltäessä, ellemme ole tehneet kanssasi tietojenkäsittelysopimusta, jolloin sinä olisit rekisterinpitäjä ja me olisimme tietojen käsittelijä.

Roolimme voi myös vaihdella henkilötietoihin liittyvän erityistilanteen mukaan. Toimimme rekisterinpitäjän ominaisuudessa, kun pyydämme sinua toimittamaan henkilötietojasi, jotka ovat tarpeen verkkosivuston ja palvelujen pääsyn ja käytön varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa olemme rekisterinpitäjä, koska määrittelemme henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Toimimme tietojen käsittelijän ominaisuudessa tilanteissa, joissa annat henkilötietojasi Verkkosivuston ja Palveluiden kautta. Emme omista, hallitse lähetettyjä henkilötietoja tai tee niistä päätöksiä, ja tällaisia henkilötietoja käsitellään vain ohjeidesi mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa Henkilötietoja luovuttava Käyttäjä toimii rekisterinpitäjänä.

Voidaksemme tarjota verkkosivuston ja Palvelut sinulle tai täyttääksemme lakisääteisen velvoitteen saatamme joutua keräämään ja käyttämään tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna pyytämiämme tietoja, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluita. Kaikkia sinulta keräämiämme tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Vastaa tiedusteluihin ja tarjoa tukea
 • Käytä ja käytä verkkosivustoa ja palveluita

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, kuinka käytät verkkosivustoa ja palveluita, missä päin maailmaa olet ja jos jokin seuraavista pätee: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; (ii) tietojen antaminen on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen ja/tai sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) käsittely on tarpeen sinua koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi; (iv) käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai meille annettua julkista valtaa käytettäessä; (v) käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Huomaa, että joidenkin lakien mukaan saatamme sallia tietojen käsittelyn, kunnes vastustat tällaista käsittelyä kieltäytymällä ilman suostumusta tai muuta oikeudellista perustaa. Selvennämme joka tapauksessa mielellämme käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

Tietojen luovuttaminen

Riippuen pyydetyistä palveluista tai tarpeen vaatiessa minkä tahansa pyytämäsi tapahtuman suorittamiseksi tai minkä tahansa palvelun tarjoamiseksi, voimme jakaa tietosi tytäryhtiöidemme, sopimusyritystemme ja palveluntarjoajien (yhteisesti "palveluntarjoajien") kanssa, joihin luotamme auttamaan Verkkosivuston ja käytettävissäsi olevien palvelujen toiminta ja joiden tietosuojakäytännöt ovat yhdenmukaisia meidän käytäntöjemme kanssa tai jotka suostuvat noudattamaan henkilötietojamme koskevia käytäntöjämme. Emme jaa mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja kolmansille osapuolille emmekä jaa tietoja ulkopuolisille osapuolille.

Palveluntarjoajilla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa tietojasi paitsi jos se on tarpeen palvelujen suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Palveluntarjoajille annetaan tiedot, joita he tarvitsevat vain tehtäviensä suorittamiseen, emmekä oikeuta heitä käyttämään tai paljastamaan mitään toimitettuja tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiinsa.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen noudattaaksemme oikeudellisia velvoitteitamme, pannaksemme täytäntöön sopimuksiamme, ratkaistaksemme riita-asioita, ja ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Saatamme käyttää henkilökohtaisista tiedoistasi johdettuja tai sisältäviä yhdistettyjä tietoja, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme tavalla, joka tunnistaisi sinut henkilökohtaisesti. Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada tietoja, oikeutta poistaa tietoja, oikeutta oikaista ja siirtää tietoja ei voida panna täytäntöön säilytysajan umpeutumisen jälkeen.

Tietosuojalainsäädäntö

EU:n GDPR-laki (General Data Protection Regulation).

25. toukokuuta 2018 Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on täysin täytäntöönpanokelpoinen kaikkialla Euroopan unionissa (EU), mikä luo korkeamman standardin tietosuojalle, yksityisyydelle ja turvallisuudelle EU:sta peräisin olevien henkilötietojen käsittelyssä. GDPR koskee henkilötietojen käsittelyä riippumatta siitä, missä päin maailmaa se tapahtuu, ja se vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten ja muiden EU:ssa olevien henkilötietoja.

Haluamme varmistaa, että olet täysin tietoinen kaikista tietosuojaoikeuksistasi. Jokaisella käyttäjällä on seuraavat oikeudet.

 • Oikeus tutustua – Sinulla on oikeus pyytää kopiot henkilötiedoistasi. Saatamme veloittaa sinulta pienen maksun tästä palvelusta.
 • Oikeus oikaisuun – Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme kaikki tiedot, jotka uskot olevan virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että täydennämme tiedot, jotka uskot olevan puutteellisia.
 • Oikeus tietojen poistamiseen – Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi tietyin edellytyksin.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä – Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyin edellytyksin.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyin edellytyksin.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen – Sinulla on oikeus pyytää, että siirrämme keräämämme tiedot toiselle organisaatiolle tai suoraan sinulle tietyin edellytyksin.

GDPR-pyyntöjen lähettäminen Kaikki EU:n asukkaat voivat lähettää GDPR-pyyntöjä verkossa Traveltipsparis-sivustolla Yhteydenottolomake.

CCPA (California Consumer Privacy Act)

The Kalifornian kuluttajansuojalaki 2018 (CCPA) antaa kuluttajille enemmän hallintaa henkilötietojen suhteen, joita yritykset keräävät heistä, ja CCPA-säännökset antavat ohjeita lain täytäntöönpanosta. Tämä maamerkkilaki turvaa Kalifornian kuluttajille uudet tietosuojaoikeudet, mukaan lukien:

 • Oikeus tietää: Voit pyytää yritystä paljastamaan sinulle: (1) luokat ja/tai tietyt henkilötiedot, jotka se on kerännyt sinusta, (2) kyseisten henkilötietojen lähteiden luokat, (3) tarkoitukset joihin yritys näitä tietoja käyttää, (4) kolmansien osapuolten luokat, joille yritys luovuttaa tietoja, ja (5) tietoluokat, joita yritys myy tai paljastaa kolmansille osapuolille. Tiedustelupyynnön voi tehdä enintään kaksi kertaa vuodessa, maksutta.
 • Oikeus poistaa: Voit pyytää yrityksiä poistamaan sinulta keräämänsä henkilötiedot ja pyytää palveluntarjoajiaan tekemään samoin tietyin poikkeuksin (esimerkiksi jos yritys on lain mukaan velvollinen säilyttämään tiedot).
 • Oikeus kieltäytyä myynnistä tai jakamisesta: Voit pyytää yrityksiä lopettamaan henkilötietojesi myymisen tai jakamisen ("opt-out"), mukaan lukien käyttäjän käyttöön otetun maailmanlaajuisen tietosuojavalvontaan. Yritykset eivät voi myydä tai jakaa henkilötietojasi saatuaan kieltäytymispyyntösi, ellet myöhemmin valtuuta niitä tekemään niin uudelleen.
 •  Oikeus syrjimättömyyteen käyttäessään CCPA-oikeuksiaan.

Kuluttajilla on 1.1.2023 alkaen uusia oikeuksia edellä mainittujen lisäksi, kuten:

 • Oikeus oikaista: Voit pyytää yrityksiä oikaisemaan sinusta saamansa virheelliset tiedot.
 • Oikeus rajoittaa arkaluonteisten henkilötietojen käyttöä ja paljastamista: Voit ohjata yrityksiä käyttämään arkaluonteisia henkilötietojasi (esimerkiksi sosiaaliturvatunnustasi, tilitietojasi, tarkkoja maantieteellisiä tietojasi tai geneettisiä tietojasi) vain rajoitettuihin tarkoituksiin, kuten tarjoamalla sinulle pyytämäsi palvelut.

Sinulla on myös oikeus saada ilmoitus ennen kuin yritykset keräävät henkilötietojasi tai silloin, kun yritykset keräävät henkilötietojasi, minkä tyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja mitä ne voivat tehdä niillä. Yleensä yritykset eivät voi syrjiä sinua CCPA:n mukaisten oikeuksien käyttämisen vuoksi. Yritykset eivät voi pakottaa sinua luopumaan näistä oikeuksista, ja sopimusehtoja, joissa sanotaan, että luovut näistä oikeuksista, ei voida panna täytäntöön.

Oikeus kieltäytyä CCPA:sta antaa mahdollisuuden ohjata yritystä olemaan myymättä vierailijansa/asiakkaansa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Jos olet Kalifornian asukas, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla  Älä myy henkilökohtaisia tietojani linkki.

CCPA-pyyntöjen lähettäminen – Kalifornian asukkaat voivat lähettää CCPA-pyyntöjä verkossa traveltipsparisissa Yhteydenottolomake.

"Älä seuraa" -käytäntö Kalifornian online-tietosuojalain (CalOPPA) vaatimana

Palvelumme ei vastaa Do Not Track -signaaleihin. Jotkut kolmannen osapuolen verkkosivustot kuitenkin seuraavat selaustoimintaasi. Jos vierailet tällaisilla verkkosivustoilla, voit määrittää verkkoselaimessasi asetuksesi ilmoittamaan verkkosivustoille, että et halua, että sinua seurataan. Voit ottaa DNT:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä käymällä verkkoselaimesi asetusten tai asetusten sivulla. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Lasten tietosuoja, kuten COPPA (Children online privacy protection action) edellyttää

Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 16-vuotias, älä lähetä henkilötietoja verkkosivuston ja palvelujen kautta. Jos sinulla on syytä uskoa, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietoja verkkosivuston ja palveluiden kautta, ota meihin yhteyttä pyytää, että poistamme kyseisen lapsen henkilökohtaiset tiedot palveluistamme.

Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia valvomaan lastensa Internetin käyttöä ja auttamaan tämän käytännön täytäntöönpanossa ohjeistamalla lapsiaan olemaan koskaan antamatta henkilötietoja verkkosivuston ja palvelujen kautta ilman heidän lupaansa. Pyydämme myös, että kaikki vanhemmat ja lailliset huoltajat, jotka valvovat lasten hoitoa, ryhtyvät tarvittaviin varotoimiin varmistaakseen, että heidän lapsiaan ohjeistetaan olemaan koskaan luovuttamasta henkilötietoja verkossa ilman heidän lupaansa.

Keksit

Verkkosivustomme ja Palvelumme käyttävät "evästeitä" auttamaan sinua mukauttamaan online-kokemustasi. Eväste on tekstitiedosto, jonka web-sivupalvelin asettaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten toimittamiseen tietokoneellesi. Evästeet on määritetty sinulle yksilöllisesti, ja niitä voi lukea vain evästeen sinulle lähettäneen verkkotunnuksen verkkopalvelin. Jos päätät hylätä evästeet, et ehkä pysty kokemaan täysin verkkosivuston ja palvelujen ominaisuuksia.

Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja seurantaan turvallisuutta ja personointia varten, verkkosivuston ja palvelujen käyttämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisätietoja keräämistämme evästeistä ja niiden tarkoituksesta on osoitteessa Evästekäytäntö. Huomaa, että sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti oletuksena, mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia kieltämään evästeet. Tällä sivustolla tekemäsi valinnat koskevat vain tätä sivustoa. Voit muuttaa asetuksiasi milloin tahansa, mukaan lukien suostumuksesi peruuttaminen, siirtymällä alla olevaan linkkiin.

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen mainosyrityksiä tarjoamaan sisältöä ja mainoksia, kun vierailet verkkosivustolla, mikä saattaa käyttää evästeitä, kuten yllä mainittiin. Mainoskumppanimme on lueteltu alla. Jokaisella mainoskumppanillamme on tietosuojakäytäntönsä käyttäjätietoja koskeville käytännöilleen. Pääsyn helpottamiseksi olemme linkittäneet alla heidän tietosuojakäytäntöihinsä.

Kumppanuusmarkkinointi

Verkkosivusto voi harjoittaa affiliate-markkinointia, joka tehdään upottamalla seurantalinkkejä verkkosivustolle. Jos napsautat affiliate-kumppanuuden linkkiä, selaimellesi asetetaan eväste, joka seuraa myyntiä palkkioita varten. Näillä kolmansien osapuolien verkkosivustoilla (joihin voit olla linkitetty) on oma tietosuojakäytäntönsä ja käyttöehtonsa. Siksi Traveltipsparis:llä ei ole vastuuta näiden sivustojen sisällöstä ja toiminnasta.

traveltipsparis.com osallistuu Travelpayouts-kumppaniohjelmaan, Hanki oppaasi -kumppaniohjelmaan ja Welcomepickups-kumppaniohjelmaan.

Voit tutustua heidän tietosuojakäytäntöihinsä alla olevien linkkien kautta

Data-analytiikka

Verkkosivustomme ja palvelumme voivat käyttää kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja, jotka käyttävät evästeitä, verkkojäljitteitä tai muita vastaavia tiedonkeruutekniikoita tavallisten Internet-toimintojen ja -käyttötietojen keräämiseen. Kerättyjä tietoja käytetään tilastoraporttien laatimiseen käyttäjien toiminnasta, kuten kuinka usein Käyttäjät vierailevat verkkosivustollamme ja palveluissamme, millä sivuilla he käyvät ja kuinka kauan jne. Käytämme näistä analytiikkatyökaluista saatuja tietoja tehokkuuden seuraamiseen ja parantamiseen. Verkkosivusto ja palvelut. Emme käytä kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja käyttäjiemme henkilötietojen seuraamiseen tai keräämiseen, emmekä yhdistä tilastoraporteista kerättyjä tietoja yksittäisiin käyttäjiin.

Verkkosivusto käyttää tällä hetkellä seuraavaa kolmannen osapuolen analytiikkaa:

Google Analytics – tämä palvelu seuraa verkkosivuston käyttöä ja tarjoaa tietoja, kuten viittaavat verkkosivustoihin ja käyttäjien toimiin verkkosivustolla. Voit lukea Googlen tietojenkäsittelykäytännöt alla olevan linkin kautta.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom on kolmannen osapuolen analytiikkatyökalu, jota käytetään mittaamaan verkkosivustomme perussuorituskykyä. Voit lukea heidän tietosuojakäytäntönsä alla olevan linkin kautta.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Älä seuraa signaaleja

Jotkut selaimet sisältävät Do Not Track -ominaisuuden, joka ilmoittaa vierailemillesi verkkosivustoille, ettet halua online-toimintaasi seurattavan. Seuranta ei ole sama asia kuin verkkosivuston yhteydessä tietojen käyttäminen tai kerääminen. Näissä tarkoituksissa seuranta tarkoittaa henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen keräämistä kuluttajilta, jotka käyttävät tai vierailevat verkkosivustolla tai verkkopalvelussa heidän liikkuessaan eri verkkosivustoilla ajan myötä. Se, miten selaimet viestivät Do Not Track -signaalista, ei ole vielä yhtenäistä. Tämän seurauksena verkkosivustoa ja palveluita ei ole vielä määritetty tulkitsemaan selaimesi välittämiä Do Not Track -signaaleja tai vastaamaan niihin. Siitä huolimatta, kuten tässä käytännössä on kuvattu yksityiskohtaisemmin, rajoitamme henkilötietojesi käyttöä ja keräämistä. Selainten ja mobiililaitteiden Do Not Track -protokollien kuvauksen tai lisätietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista löydät osoitteesta internetcookies.com

Sosiaalisen median ominaisuudet

Verkkosivustomme ja Palvelumme voivat sisältää sosiaalisen median ominaisuuksia, kuten Facebook- ja Twitter-painikkeet, Jaa tämä -painikkeet jne (yhteisnimitys "sosiaalisen median ominaisuudet"). Nämä sosiaalisen median ominaisuudet voivat kerätä IP-osoitteesi, vierailemasi sivun verkkosivustollamme ja palveluissamme sekä asettaa evästeen, jotta sosiaalisen median ominaisuudet toimivat oikein. Sosiaalisen median ominaisuuksia isännöivät joko vastaavat palveluntarjoajat tai suoraan verkkosivustollamme ja palveluissamme. Vuorovaikutustasi näiden sosiaalisen median ominaisuuksien kanssa säätelee vastaavien palveluntarjoajien tietosuojakäytäntö.

Verkkosivusto ja Palvelut sisältävät linkkejä muihin resursseihin, jotka eivät ole meidän omistuksessamme tai hallinnassamme. Huomaa, että emme ole vastuussa tällaisten muiden resurssien tai kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut verkkosivustolta ja palveluista, ja lukemaan jokaisen henkilötietoja mahdollisesti keräävän resurssin tietosuojalausunnot.

Tietoturva

Suojaamme antamiasi tietoja tietokonepalvelimilla valvotussa, suojatussa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta käytöltä, käytöltä tai paljastamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia pyrkiessämme suojaamaan hallussamme ja hallussamme olevien henkilötietojen luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja paljastamiselta. Tiedonsiirtoa Internetin tai langattoman verkon kautta ei kuitenkaan voida taata.

Siksi, vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi, ymmärrät, että (i) Internetissä on turvallisuus- ja yksityisyysrajoituksia, jotka eivät ole meidän hallinnassamme; (ii) sinun ja Verkkosivuston ja Palveluiden välillä vaihdettujen tietojen turvallisuutta, eheyttä ja yksityisyyttä ei voida taata; ja (iii) kolmas osapuoli voi parhaista yrityksistä huolimatta tarkastella tai peukaloida sellaisia tietoja siirron aikana.

Tietovuoto

Jos saamme tietoomme, että Verkkosivuston ja Palveluiden turvallisuus on vaarantunut tai Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja on paljastettu etuyhteydettömille kolmansille osapuolille ulkoisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietoturvahyökkäykset tai petokset, varaamme oikeus toteuttaa kohtuullisen asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkinta ja raportointi sekä tiedottaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö heidän kanssaan. Tietoturvaloukkauksen sattuessa pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan henkilöille, joita asia koskee, jos uskomme, että tietoturvaloukkauksesta on olemassa kohtuullinen vaara vahingoittaa Käyttäjää tai jos laki muutoin edellyttää ilmoitusta. Kun teemme niin, julkaisemme ilmoituksen verkkosivustolla.

Muutokset ja lisäykset

Varaamme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä tai sen verkkosivustoon ja palveluihin liittyviä ehtoja milloin tahansa harkintamme mukaan. Kun teemme niin, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun alareunassa. Voimme myös ilmoittaa sinulle harkintamme mukaan muilla tavoilla, kuten antamiesi yhteystietojen kautta.

Päivitetty versio tästä käytännöstä tulee voimaan välittömästi tarkistetun käytännön julkaisemisen jälkeen, ellei toisin mainita. Verkkosivuston ja palvelujen käytön jatkaminen tarkistetun käytännön voimaantulopäivän (tai muun tuolloin määritellyn toimenpiteen) jälkeen merkitsee suostumuksesi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi ilman suostumustasi olennaisesti poikkeavalla tavalla kuin henkilötietojesi keräyshetkellä ilmoitettiin.

Yleinen vastuuvapauslauseke

traveltipsparis.com on tehnyt kaikkensa varmistaakseen, että kaikkien verkkosivustolla olevien tietojen tarkkuus on testattu. traveltipsparis.com ei takaa tuloksia, jotka näet käyttämällä verkkosivustolla annettuja tietoja. Jos sinut ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustolle, on sinun vastuullasi lukea kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuston tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.

Tämän käytännön hyväksyminen

Hyväksyt lukeneesi tämän käytännön ja hyväksyt sen kaikki ehdot. Avaamalla ja käyttämällä Verkkosivustoa ja Palveluita ja lähettämällä tietosi sitoudut noudattamaan tätä käytäntöä. Jos et suostu noudattamaan tämän käytännön ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai käyttää verkkosivustoa ja palveluita.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia koskien tätä käytäntöä, hallussamme olevia tietoja sinusta tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia tietoja:

https://traveltipsparis.com/contact/

Pyrimme ratkaisemaan valitukset ja riidat ja teemme kaikkemme kunnioittaaksemme toiveitasi käyttää oikeuksiasi mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa sovellettavien tietosuojalainsäädännön asettamien määräaikojen puitteissa.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 13. huhtikuuta 2023