zon 1 Paris - RER-karta

Zoner för kollektivtrafik i Paris

Paris kollektivtrafik Zon Paris RER - Zon-1 Karta Ile-de-France-regionen är indelad i fem transportzoner. Zonerna växer som en cirkel till yttre Paris och kallas zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 och den yttre cirkeln är zon 5. Centrala Paris (Paris distrikt 1 till 20) ligger i [...].

Zoner för kollektivtrafik i Paris Läs mer »