Gizlilik Politikası

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu gizlilik politikasına (“Politika”) uygun hareket ederek gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Politika, sizden toplayabileceğimiz veya sizin sağlayabileceğiniz bilgi türlerini (“Kişisel Bilgiler”) açıklamaktadır. traveltipsparis.com web sitesi (“Web Sitesi” veya “Hizmet”) ve ilgili ürün ve hizmetleri (topluca “Hizmetler”) ve bu Kişisel Bilgileri toplama, kullanma, sürdürme, koruma ve ifşa etme uygulamalarımız. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili olarak size sunulan seçenekleri ve bunlara nasıl erişip güncelleyebileceğinizi açıklar.

Bu Politika, siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile bu Web Sitesi operatörü ("Operatör", "biz", "bize" veya "bizim") arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi bir işletme veya başka bir tüzel kişi adına akdediyorsanız, söz konusu varlığı bu sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz, bu durumda "Kullanıcı", "siz" veya "sizin" terimleri, böyle bir varlığa. Böyle bir yetkiniz yoksa veya bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmemelisiniz ve Web Sitesi ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Politikanın şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Bu Politika, sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Otomatik bilgi toplama

Web Sitesini açtığınızda, sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri veya Web Sitesi ve Hizmetlere gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web Sitesi ve Hizmetlerin ziyaret ettiğiniz sayfaları gibi bilgileri içerebilir. , bu sayfalarda geçirilen süre, Web Sitesinde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler.

Otomatik olarak toplanan bilgiler, yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını belirlemek ve Web Sitesinin ve Hizmetlerin kullanımı ve trafiğine ilişkin istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin belirli herhangi bir Kullanıcısını tanımlayacak şekilde başka bir şekilde toplanmaz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizinle bir veri işleme sözleşmesi imzalamadığımız sürece, Kişisel Bilgileri işlerken bir veri denetleyicisi ve bir veri işlemcisi olarak hareket ederiz; bu durumda, siz veri denetleyicisi, biz de veri işlemcisi oluruz.

Rolümüz, Kişisel Bilgileri içeren özel duruma bağlı olarak da değişebilir. Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı sağlamak için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi göndermenizi istediğimizde, bir veri denetleyicisi sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirlediğimiz için bir veri denetleyicisiyiz.

Kişisel Bilgileri Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz durumlarda veri işleyici sıfatıyla hareket ediyoruz. Gönderilen Kişisel Bilgilerin sahibi değiliz, onları kontrol etmiyoruz veya bunlarla ilgili kararlar vermiyoruz ve bu tür Kişisel Bilgiler yalnızca sizin talimatlarınıza uygun olarak işleniyor. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgileri sağlayan Kullanıcı, veri denetleyicisi olarak hareket eder.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınıza sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekebilir. İstediğimiz bilgileri sağlamazsanız, size istenen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Soruları yanıtlayın ve destek sunun
 • Web Sitesini ve Hizmetleri çalıştırın ve işletin

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına, Web Sitesi ve Hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olmanız; (ii) sizinle bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için bilgi sağlanması gereklidir; (iii) tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması; (iv) işleme, kamu yararına gerçekleştirilen bir görevle veya bize verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgiliyse; (v) tarafımızca veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarların amaçları için işlemenin gerekli olması.

Bazı mevzuatlar uyarınca, rızaya veya diğer yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan, siz devre dışı bırakarak bu tür işlemlere itiraz edene kadar bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her halükarda, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle de Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeden doğan bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerin ifşası

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir Hizmeti sağlamak için gerektiği şekilde, bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle, anlaşmalı şirketlerimizle ve yardımcı olacağına güvendiğimiz hizmet sağlayıcılarla (toplu olarak "Hizmet Sağlayıcılar") paylaşabiliriz. Size sunulan ve gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilerle ilgili politikalarımıza uymayı kabul eden Web Sitesi ve Hizmetlerin işletilmesi. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız ve herhangi bir bilgiyi bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

Hizmet Sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet vermek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmadıkça bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Hizmet Sağlayıcılara yalnızca belirlenmiş işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir ve onlara sağlanan bilgilerin hiçbirini kendi pazarlama amaçları veya başka amaçlar için kullanma veya ifşa etme yetkisi vermeyiz.

Bilgilerin saklanması

Kişisel Bilgilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmalarımızı uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek için ve kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe gerekli süre boyunca saklayacak ve kullanacağız.

Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra Kişisel Bilgilerinizden türetilen veya bunları içeren tüm toplu verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanamayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Veri Koruma Kanunları

AB - GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Kanunu

25 Mayıs 2018 tarihinde, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Avrupa Birliği (AB) genelinde tamamen uygulanabilir olup, AB'den gelen kişisel verilerin işlenmesi için veri koruma, gizlilik ve güvenlik için daha yüksek bir standart oluşturur. GDPR, dünyanın neresinde olursa olsun kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir ve AB vatandaşlarının ve AB içindeki diğer kişilerin kişisel verilerini işleyen tüm şirketleri etkiler.

Tüm veri koruma haklarınızın tamamen farkında olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Her kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Erişim hakkı – Kişisel verilerinizin kopyalarını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hizmet için sizden küçük bir ücret talep edebiliriz.
 • Düzeltme hakkı – Yanlış olduğuna inandığınız herhangi bir bilgiyi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Eksik olduğuna inandığınız bilgileri tamamlamamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.
 • Silme hakkı – Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı – Belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İşleme itiraz etme hakkı – Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır.
 • Veri taşınabilirliği hakkı – Topladığımız verileri belirli koşullar altında başka bir kuruluşa veya doğrudan size aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

GDPR isteklerini gönderme AB'de ikamet eden herkes, GDPR taleplerini traveltipsparis üzerinden çevrimiçi olarak gönderebilir İletişim Formu.

CCPA (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası)

bu 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA), tüketicilere işletmelerin kendileri hakkında topladığı kişisel bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve CCPA düzenlemeleri, yasanın nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik sağlar. Bu dönüm noktası niteliğindeki yasa, Kaliforniya'daki tüketiciler için aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni gizlilik haklarını güvence altına alıyor:

 • Bilme hakkı: Bir işletmenin size şunları açıklamasını isteyebilirsiniz: (1) hakkınızda topladıkları kişisel bilgilerin kategorilerini ve/veya belirli parçalarını, (2) söz konusu kişisel bilgilere ilişkin kaynak kategorilerini, (3) amaçları işletmenin bu bilgileri hangi amaçla kullandığı, (4) işletmenin bilgileri ifşa ettiği üçüncü taraf kategorileri ve (5) işletmenin üçüncü taraflara sattığı veya ifşa ettiği bilgi kategorileri. Yılda iki defaya kadar ücretsiz bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
 • Silme hakkı: İşletmelerin sizden topladıkları kişisel bilgileri silmelerini talep edebilir ve belirli istisnalara tabi olarak (işletmenin yasal olarak bilgileri saklaması gerekip gerekmediği gibi) hizmet sağlayıcılarına da aynısını yapmalarını söyleyebilirsiniz.
 • Satıştan veya paylaşımdan vazgeçme hakkı: İşletmelerden kişisel bilgilerinizi satmayı veya paylaşmayı durdurmalarını (“vazgeçme”), kullanıcı tarafından etkinleştirilen bir küresel gizlilik denetimi aracılığıyla talep edebilirsiniz. İşletmeler, devre dışı bırakma talebinizi aldıktan sonra, siz onlara daha sonra tekrar yetki vermediğiniz sürece, kişisel bilgilerinizi satamaz veya paylaşamaz.
 •  CCPA haklarını kullanmak için ayrımcılık yapmama hakkı.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüketiciler, yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki gibi yeni haklara sahip olmaktadır:

 • Düzeltme hakkı: İşletmelerden, hakkınızda sahip oldukları yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyebilirsiniz.
 • Hassas kişisel bilgilerin kullanımını ve ifşasını sınırlama hakkı: İşletmeleri, hassas kişisel bilgilerinizi (örneğin, sosyal güvenlik numaranız, finansal hesap bilgileriniz, kesin coğrafi konum verileriniz veya genetik verileriniz) yalnızca sınırlı amaçlarla kullanmaya yönlendirebilirsiniz. size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak gibi.

İşletmelerin kişisel bilgilerinizi toplamasından önce veya topladıkları noktada, topladıkları kişisel bilgi türleri ve bu bilgilerle neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirilme hakkınız da vardır. Genel olarak işletmeler, CCPA kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapamaz. İşletmeler sizi bu haklardan feragat ettiremez ve bu haklardan feragat ettiğinizi belirten herhangi bir sözleşme hükmü uygulanamaz.

CCPA'dan çıkma hakkı, bir işletmeyi ziyaretçilerinin/müşterilerinin kişisel bilgilerini üçüncü bir tarafa satmamaya yönlendirme yeteneği verir. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, istediğiniz zaman onayınızı aşağıdaki butona tıklayarak geri çekebilirsiniz.  Kişisel bilgilerimi satmayın bağlantı.

CCPA taleplerinin gönderilmesi – Kaliforniya'da ikamet edenler CCPA taleplerini online olarak traveltipsparis üzerinden gönderebilirler. İletişim Formu.

California Çevrimiçi Gizliliği Koruma Yasası'nın (CalOPPA) gerektirdiği şekilde "İzlemeyin" Politikası

Hizmetimiz, Takip Etme sinyallerine yanıt vermez. Ancak, bazı üçüncü taraf web siteleri tarama etkinliklerinizi takip eder. Bu tür web sitelerini ziyaret ediyorsanız, web tarayıcınızda tercihlerinizi, izlenmek istemediğiniz web sitelerini bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Web tarayıcınızın tercihler veya ayarlar sayfasını ziyaret ederek DNT'yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek daha fazla ayrıntıya sahip olabilirsiniz https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma eyleminin (COPPA) gerektirdiği şekilde çocukların gizliliği

16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 16 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. 16 yaşının altındaki bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgi sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bize Ulaşın o çocuğun Kişisel Bilgilerini Hizmetlerimizden silmemizi talep etmek için.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemelerini ve çocuklarına Kişisel Bilgileri Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla izinleri olmadan asla vermemeleri talimatını vererek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaları için teşvik ediyoruz. Ayrıca, çocukların bakımını denetleyen tüm ebeveynlerden ve yasal vasilerden, çocuklarına, izinleri olmadan çevrimiçi olduklarında Kişisel Bilgileri asla vermemeleri talimatını vermelerini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını istiyoruz.

Çerezler

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmeye yardımcı olmak için "çerezler" kullanır. Tanımlama bilgisi, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgileri, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Tanımlama bilgileri size özel olarak atanır ve yalnızca tanımlama bilgisini size yayınlayan etki alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Web Sitesinin ve Hizmetlerin özelliklerini tam olarak deneyimleyemeyebilirsiniz.

Çerezleri güvenlik ve kişiselleştirme amacıyla bilgi toplamak, saklamak ve izlemek, Web Sitesini ve Hizmetleri işletmek ve istatistiksel amaçlar için kullanabiliriz. Topladığımız tanımlama bilgileri ve amaçları hakkında daha fazla bilgi için bkz. çerez politikası. Çerezleri kabul etme veya reddetme yetkisine sahip olduğunuzu lütfen unutmayın. Çoğu web tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz çerezleri reddetmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu sitedeki tercihleriniz sadece bu site için geçerli olacaktır. Aşağıdaki bağlantıya giderek onayınızı geri çekmek de dahil olmak üzere ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Çerez kullanabilen Web Sitesini yukarıda belirtildiği gibi ziyaret ettiğinizde içerik ve reklam sunmak için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanabiliriz. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklamcılık ortaklarımızdan her birinin, kullanıcı verileriyle ilgili politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için, aşağıdaki Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk.

Bağlı pazarlama

Web Sitesi, izleme bağlantılarını Web Sitesine yerleştirerek yapılan bağlı kuruluş pazarlamasında yer alabilir. Bir ortaklık ortaklığı için bir bağlantıya tıklarsanız, komisyon amacıyla herhangi bir satışı izlemek için tarayıcınıza bir çerez yerleştirilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin (bağlantılı olabileceğiniz) kendi gizlilik politikaları ve kullanım koşulları vardır. Bu nedenle Traveltipsparis'nin bu sitelerin içeriği ve faaliyetleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.

traveltipsparis.com, Travelpayouts ortaklık programı, Rehberinizi alın ortaklık programı ve Welcomepickups ortaklık programının bir katılımcısıdır.

Aşağıdaki bağlantılardan gizlilik politikalarına başvurabilirsiniz.

Veri analizi

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, standart internet etkinliği ve kullanım bilgilerini toplamak için tanımlama bilgilerini, web işaretçilerini veya diğer benzer bilgi toplama teknolojilerini kullanan üçüncü taraf analiz araçlarını kullanabilir. Toplanan bilgiler, Kullanıcıların Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi ne sıklıkta ziyaret ettikleri, hangi sayfaları ne kadar süreyle ziyaret ettikleri vb. gibi Kullanıcı etkinliğine ilişkin istatistiksel raporları derlemek için kullanılır. Web Sitesi ve Hizmetler. Kullanıcılarımızın kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini izlemek veya toplamak için üçüncü taraf analiz araçlarını kullanmıyoruz ve istatistiksel raporlardan toplanan hiçbir bilgiyi herhangi bir bireysel Kullanıcı ile ilişkilendirmeyeceğiz.

Web sitesi şu anda aşağıdaki üçüncü taraf analizlerini kullanmaktadır:

Google Analytics – bu hizmet, Web Sitesi kullanımını izler ve Web Sitesinde yönlendiren web siteleri ve kullanıcı eylemleri gibi bilgiler sağlar. Google'ın veri işleme politikalarını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom, web sitemizin temel performansını ölçmek için kullanılan üçüncü taraf bir analiz aracıdır. Gizlilik politikalarını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Takip Etme sinyalleri

Bazı tarayıcılar, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren bir İzlememe özelliği içerir. İzleme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar doğrultusunda izleme, zaman içinde farklı web sitelerinde gezinirken bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması anlamına gelir. Tarayıcıların Do Not Track sinyalini nasıl ilettiği henüz tekdüze değil. Sonuç olarak, Web Sitesi ve Hizmetler henüz tarayıcınız tarafından iletilen Do Not Track sinyallerini yorumlayacak veya bunlara yanıt verecek şekilde ayarlanmamıştır. Buna rağmen, bu Politikada daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Kişisel Bilgilerinizi kullanmamızı ve toplamamızı sınırlıyoruz. Tarayıcılar ve mobil cihazlar için İzleme protokollerinin açıklaması veya kullanabileceğiniz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: internetcookies.com

Sosyal medya özellikleri

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, Facebook ve Twitter düğmeleri, Bunu Paylaş düğmeleri gibi sosyal medya özelliklerini (topluca "Sosyal Medya Özellikleri") içerebilir. Bu Sosyal Medya Özellikleri, IP adresinizi, Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi toplayabilir ve Sosyal Medya Özelliklerinin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri, ilgili sağlayıcıları tarafından veya doğrudan Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde barındırılır. Bu Sosyal Medya Özellikleri ile etkileşimleriniz, ilgili sağlayıcılarının gizlilik politikasına tabidir.

Web Sitesi ve Hizmetler, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer kaynaklara bağlantılar içerir. Lütfen bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. Web Sitesinden ve Hizmetlerden ne zaman ayrılacağınızın farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri kontrollü, güvenli bir ortamda, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı koruyarak güvence altına alıyoruz. Kontrolümüz ve gözetimimiz altındaki Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ve ifşaya karşı koruma çabasıyla makul idari, teknik ve fiziksel korumalar sağlıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden hiçbir veri iletimi garanti edilemez.

Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternetin kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) siz ve Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiş tokuş edilen her türlü bilgi ve verinin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür herhangi bir bilgi ve veri, tüm çabalara rağmen üçüncü bir şahıs tarafından aktarım sırasında görüntülenebilir veya üzerinde oynanabilir.

Veri ihlali

Güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici faaliyetlerin bir sonucu olarak Web Sitesinin ve Hizmetlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığını veya Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğini fark etmemiz durumunda, saklı tutarız soruşturma ve raporlama ile kolluk kuvvetlerine bildirim ve bunlarla işbirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemleri alma hakkı. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin bir sonucu olarak Kullanıcıya makul bir zarar verme riskinin olduğuna inanıyorsak veya kanunen başka bir şekilde ihbar gerekliyse, etkilenen bireyleri bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinde bir bildirim yayınlayacağız.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Politikayı veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartlarını herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın altındaki güncelleme tarihini revize edeceğiz. Sağladığınız iletişim bilgileri gibi, kendi takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz.

Bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Gözden geçirilmiş Politikanın (veya o sırada belirtilen başka bir eylemin) yürürlük tarihinden sonra Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden maddi olarak farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Genel Sorumluluk Reddi

traveltipsparis.com, Web Sitesindeki tüm bilgilerin doğruluk açısından test edildiğinden emin olmak için her türlü çabayı göstermiştir. traveltipsparis.com, Web Sitesinde verilen bilgileri kullanmanızdan elde edeceğiniz sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirilirseniz, o üçüncü taraf web sitesinin gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını okumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Web Sitesine ve Hizmetlere erişip bunları kullanarak ve bilgilerinizi göndererek bu Politikaya bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

bizimle iletişime geçmek

Bu Politikaya, hakkınızda elimizde bulunan bilgilere ilişkin herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

https://traveltipsparis.com/contact/

Şikayetleri ve anlaşmazlıkları çözmeye çalışacağız ve haklarınızı mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda geçerli veri koruma kanunları tarafından sağlanan zaman çizelgeleri içinde kullanma isteğinizi yerine getirmek için makul olan her türlü çabayı göstereceğiz.

Bu belge en son 13 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir.